Executive & Direct Search

Vinden van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is geen sinecure. Traditionele aanwervingkanalen en methodes leveren soms niet de gewenste kandidaten. Meestal volstaat het eenvoudig plaatsen van een advertentie lang niet meer. Daarom is in vele gevallen een rechtstreekse en gefocuste benadering van potentiële kandidaten noodzakelijk.

PIRAMIDE beschikt over een nationaal en internationaal netwerk dat toegang geeft tot de meeste bedrijfssectoren.

PIRAMIDE duikt voor u de markt in en benadert actief potentiële kandidaten voor uw vacature. Elke kandidaat wordt intensief geëvalueerd op basis van het vooraf geschetste profiel voor de functie en zijn/haar competenties.
Na grondige selectie, stelt PIRAMIDE u een ‘short list’ van kandidaten voor die passen binnen de opdracht.
Ter afsluiting kan eventueel een assessment voorzien worden van de geselecteerde eindkandidaat.

Elke aanwerving heeft een contractuele garantieclausule.

De tijd die nodig is om de meest geschikte kandidaat te vinden is afhankelijk van de complexiteit en de techniciteit van de vacature en kan variëren tussen 4 weken tot 3 maanden.

Onze eigen jarenlange internationale managementervaring laat ons toe de juiste inschattingen te maken en perfect uw noden te begrijpen. PIRAMIDE staat dan ook garant voor het slagen van elke opdracht.

Om een optimale integratie van de gekozen kandidaat te verzekeren, begeleidt PIRAMIDE de kandidaat doorheen de integratieperiode.