HR Consulting

Het volstaat niet alleen de juiste mensen in huis te hebben.
Men moet ook zijn human capital talent motiveren, beheren en ontwikkelen, niet alleen om het te behouden, maar vooral nog beter te doen functioneren.

De opgave bestaat erin deze talenten optimaal in te zetten in lijn met de strategische doelstellingen.
Een goed uitgebouwd talentmanagement vormt zo de basis voor een algemeen personeelsbeleid.

Het ontdekken en ontwikkelen van talent is een continu proces: medewerkers ontwikkelen zich, nemen nieuwe taken op, sommigen zullen doorstromen, anderen verlaten de organisatie, nieuwe medewerkers melden zich.

Talent management is één van de kerntaken van het Senior Management.

Business Consulting

‘CREATIVITEIT EN INNOVATIE ALS MOTOR VOOR EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMING’

Tastbare resultaten leveren, gelinkt aan commerciële successen en gebaseerd op jarenlange persoonlijke ervaringen als ondernemer en general manager.
Advies inzake strategie, marketing en business development om zó de bedrijfsresultaten en  impact op de markt te versterken.

Waar ligt onze expertise ?
‘Innovatie onderscheidt een voorloper van een meeloper’ – Steve Jobs, Apple

BRANDBUILDING

 • Brandbuilding – Marketing – Corporate Identity
 • Bewezen ervaring in consumer products

CREATIEF, INNOVATIEF, STRATEGISCH DENKEN

 • Creatief, innovatief, conceptueel en analytisch denken
 • Creativiteit en innovatie als extra stimulans voor uw organisatie
 • Managing “design teams”

INTERNATIONAL DEVELOPMENT & EXPORT BEGELEIDING

 • Internationaal doorgroeien en succesvol exporteren
 • Productontwikkeling en sourcing in Azië
 • Inzicht en ervaring in internationale handelsbetrekkingen – exportbegeleiding
 • Wereldwijd netwerk van contacten
 • Intensieve know-how van Europese, V.S. en Aziatische distributiekanalen

CHANGE MANAGEMENT

 • Managing “Change’ – Begeleiden van veranderingsprocessen
 • Implementeren van HR processen en werken aan een efficiëntere organisatie
 • Leiderschap en senior management ervaring op internationaal niveau (> 20 j)
 • Begeleiden van veranderingsprocessen waarbij onze focus gericht is op het individu als actor van de verandering
 • Begeleiden van organisaties bij fusies en overnames
 • Begeleiding bij organisatiecultuurproblematieken